PRIVACY VERKLARING

Klik hier voor een PDF document.

Persoonsgegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat je gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien je onze website bezoekt en/of je inschrijft voor de nieuwsbief via onze website en/of contact met ons opneemt via het contactformulier:

 • Je IP-adres;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Login gegevens;
 • En overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat je dit invult in het contactformulier.

Je bent niet verplicht je volledige naam in te vullen of je telefoonnummer.

Indien je deelneemt aan een assessment:

 • Je naam en emailadres;
 • Organisatie waar je werkzaam bent;
 • Antwoorden assessment;
 • Conclusies behorende bij assessment;

De betreffende gegevens zijn geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de geldende privacywetgeving.

Indien u een aankoop doet via onze webshop:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Optioneel: Adresgegevens voor toezending producten of gedrukt rapport;
 • Adresgegevens voor de betaling en factuur.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij je om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, met welk apparaattype en welke internetbrowser wordt gebruikt;
 • Om je onze nieuwsbrief toe te zenden;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken en in te loggen;
 • Om je aankoop in de webshop te kunnen afwikkelen;
 • Om het mogelijk voor je te maken deel te nemen aan onze trainingen en workshops;
 • Om een assessment uit te voeren en de daarbij voorkomende dienstverlening te verlenen;

In voorkomende gevallen vragen wij je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

Indien je onze website bezoekt

Worden er geen persoonlijke gegevens verzamelt

Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier

Maximaal 2,5 jaar na de afhandeling van je vraag en/of verzoek

Indien je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief

Totdat je jezelf uitschrijft

Indien je deelneemt aan een assessment

Maximaal 2,5 jaar. Assessment data wordt dan anoniem gemaakt om te gebruiken voor analyses ter verbetering van de instrumenten.

Indien je een betaling verricht in onze webshop

Maximaal 7 jaar zoals wettelijk verplicht door de belastingdienst.

Overig

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt tenzij een wettelijke verplichting ons verplicht om de persoonsgegevens langer te bewaren

Delen van je persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang metpersoonsgegevens gewaarborgd blijft. Jouw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met:

 • Onze webhosting partners voor het veilig verzamelen van de gegevens;
 • Indien je deelneemt aan een assessment en online een vragenlijst invult, met persoon/personen die ons opdracht hebben gegeven jou uit te nodigen de vragenlijst in te vullen of de persoon/personen die ons hebben verzocht om toegang tot ons online systeem en zelf (eventueel via een tussenpersoon) jou hebben uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen. Met de organisaties waar deze personen aan verbonden zijn hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 • Indien uitgeprinte rapporten worden besteld met onze partner die dit voor ons verzorgd;
 • We gebruiken Microsoft servers voor email. Microsoft slaat deze gegevens mogelijk in de VS op, zij voldoen aan de Europese AVG wetgeving en wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen;
 • Met Dropbox voor het opslaan en delen van assessment gegevens;. Dropbox slaat deze gegevens mogelijk in de VS op, zij voldoen aan de Europese AVG wetgeving en wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen.

Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

 • jouw persoonsgegevens in te zien;
 • jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van privacyrechten kun je richten aan admin@valuematch.net. Op je verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht je niet tevreden zijn over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies, cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en zaken als inloggen en aankoop in de webshop. Deze worden alleen bewaard tijdens de sessie die je met onze website hebt.

Onze klanten die Certified Partner zijn of deelnemen aan een ValueMatch training hebben toegang tot het beveiligde deel van onze website waarop enkel YouTube video’s bekeken kunnen worden. Hiervoor hebben we de YouTube ‘Privacy Enhanced Mode’ ingeschakeld waardoor er alleen één tracking cookie door Google wordt gebruikt met de naam NIC als je een YouTube video afspeeld. Deze verzameld informatie over je voorkeuren zoals taal, zoekresultaten etc. Deze cookie wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Voor meer informatie over de YouTube privacy en cookies zie:

https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=en&gl=uk#toc-terms-cookie

Contact

Je kunt contact opnemen met ValueMatch via admin@valuematch.net