Over Auke

AukeVanNimwegenWebAls hij in het begin van dit millennium voor het eerst in aanraking komt met Spiral Dynamics, begrijpt Auke van Nimwegen (1963) in een keer wat hij al jarenlang om zich heen zag en intuïtief aanvoelde. “Ik zag wat er misging, maar ik kon het niet verwoorden, ik miste de taal om het uit te leggen; tot ik met Spiral Dynamics in aanraking kwam…”

Hij heeft er op dat moment dan al jaren werk- en leefervaring op zitten. Na een technische vooropleiding en zijn eerste stappen in het ondernemerschap in Nederland, reist hij de hele wereld over en werkt langere tijd als ICT-specialist en adviseur in verschillende landen en werelddelen, waaronder Australië, Azië, de Verenigde Staten en in Polen. Zo werkt hij o.a. voor Impact Benelux, Microsoft Asian Pacific Region en Microsoft Nederland. Via projecten komt hij in aanraking met heel diverse bedrijven zoals banken, andere ICT-bedrijven, overheidsorganisaties en nutsbedrijven.

Door zijn vele reizen maakt hij kennis met verschillende culturen en leert hij de overeenkomsten en verschillen te zien en te herkennen en zich hieraan aan te passen. Maar hij ziet ook hiaten in de systemen bij de verschillende bedrijven, er ontbreekt vaak iets: de menselijke factor.

“Er ontbreekt vaak iets in de systemen bij bedrijven: de menselijke factor.”

Hij raakt steeds meer geïnteresseerd in andere manieren van organiseren en terug in Nederland richt hij in 1997 een eigen bedrijf op, Centior. Het wordt een succesvolle onderneming, waar een gezonde mix van ondernemerschap, menselijke maat en een ander soort leiderschap de boventoon voeren.

Geïnspireerd door een nieuw type leiderschap, o.a. door boeken van Ricardo Semler, doet hij diverse opleidingen en trainingen in persoonlijke ontwikkeling, traumatherapie, lichaamswerk en leiderschap.
Als hij in deze zoektocht naar de ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij in aanraking komt met Spiral Dynamics (SD), vallen veel puzzelstukjes in elkaar. Dat wat hij intuïtief al jarenlang voelt, ziet en zelf in de praktijk brengt, heeft een naam. En belangrijker nog, het geeft hem de taal om te verwoorden wat er mis kan gaan tussen mensen en organisaties en in de maatschappij. En woorden om uit te leggen hoe het anders kan.

Wat heeft SD jou geleerd? Auke: “Dat niet iedere werknemer baat heeft bij bepaalde organisaties, dat je moet kijken naar welke organisatie past bij welke mensen en andersom. Het heeft me ook geleerd om meer begrip te hebben voor andere meningen en culturen. En het inzicht dat verschillende culturen vragen om een ander soort leiderschap. Ik begreep ook ineens waarom voor mij bepaalde culturen beter aanvoelden dan andere tijdens mijn buitenlandse avonturen. Met SD kom je snel tot de essentie van dingen. Het geeft inzicht in hoe conflictsituaties ontstaan, maakt duidelijk waarom sommige partijen niet samengaan en welke interventies succesvol zijn en welke niet. Het legt de dynamiek uit tussen mensen en geeft inzicht in zowel de mens als in zijn leefomgeving.”

“Ik zag wat er misging, maar ik kon het niet verwoorden, ik miste de taal om het uit te leggen; tot ik met Spiral Dynamics in aanraking kwam…”

In 2005 volgt hij een gecertificeerde training in SD bij Don Beck in de Verenigde Staten, die samen met Chris Cowan het werk van Graves, de grondlegger van SD, verder ontwikkelde.

Met zijn ICT-achtergrond, kennis van het ondernemerschap en zijn trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gaat hij aan de slag als zelfstandig organisatieadviseur en integreert hij SD in zijn werk. Hij geeft trainingen aan bedrijven, groepen mensen en individuen en past SD ook toe in een meer sociale context, bij maatschappelijke problemen, zoals in achterstandswijken.

In deze periode ontmoet hij Paul Zuiker, ze gaan samen trainingen geven en projecten doen.
Door gebrek aan een goed instrument om te werken met SD, besluiten ze het zelf te gaan ontwikkelen. Auke bouwt met zijn opgedane kennis in de IT vervolgens zelf een online-assessmentsysteem. Ze ontwikkelen een concept waarbij de data verwerkt worden in uitgebreide rapporten die ook een stuk interpretatie doen. Daarbij worden niet alleen de persoonlijke waarden van mensen gemeten, maar ook die van de cultuur van de organisatie waar ze voor werken.

Hun samenwerking resulteert in 2011 in de oprichting van een bedrijf dat deze assessments verkoopt aan HR-professionals en ze opleidt om hiermee te werken: ValueMatch is geboren. De assessments onderscheiden zich van andere SD-assessments door de zuivere interpretatie van het werk van Graves en zijn om die reden door Don Beck gevalideerd.

Inmiddels trainen Auke en Paul wereldwijd, zowel zelfstandige - als in-company HR-professionals in SD en het gebruik van de ValueMatch instrumenten. ValueMatch heeft dan ook een groot internationaal netwerk opgebouwd met klanten in meer dan 20 landen. De assessments zijn inmiddels beschikbaar in 8 verschillende talen en alles wordt online aangeboden. Auke heeft de dagelijkse leiding binnen het bedrijf en onderhoudt het onlinesysteem. Daarnaast geeft hij online groepstrainingen en begeleidt hij individueel professionals in hun werk bij het toepassen van SD en ValueMatch assessments.

“Met Spiral Dynamics kom je snel tot de essentie van dingen.”

Wat vindt hij het boeiende aan zijn werk? Auke: “Het analyseren van situaties, het verbeteren ervan om tot een oplossing van een probleem komen… Zoeken naar de diepgang, voorbij de oppervlakkigheid gaan. Wat zijn onbewust de zaken die er spelen en wat is er werkelijk gaande tussen de mensen onderling?”

Op de vraag hoe hij ValueMatch in de toekomst ziet, antwoordt hij dat hij daar niet zo mee bezig is. Auke: “Ik laat me wel verrassen.”