Cultuuronderzoeken

diensten onderzoekVoor organisaties die graag meer inzicht willen krijgen in de dynamiek tussen medewerkers en organisatie, maar zelf geen kennis en ervaring hebben met de ValueMatch instrumenten, bieden we persoonlijke waardeassessments, teamassessments of een compleet organisatiecultuuronderzoek aan. Deze verschaffen onder meer inzicht in:

 • de dynamiek tussen mens en organisatiecultuur;
 • de verandering die medewerkers willen;
 • het veranderpotentieel van de medewerkers;
 • en welke van de 27 meetpunten prioriteit heeft.

Aan de hand van jouw wensen maken we een programma op maat. Die wensen kunnen onder andere bestaan uit:

 • inzicht verkrijgen in hoe de medewerkers de huidige cultuur ervaren en hoe ze deze wensen;
 • interventiestrategieën om de gewenste cultuur te realiseren;
 • inzichtelijk maken van cultuurverschillen tussen organisatieonderdelen en daarmee van spanningen tussen organisatieonderdelen;
 • zien hoe de persoonlijke waarden zich verhouden met die van het team;
 • kunnen beoordelen waar de structuur en cultuur in een organisatie elkaar versterken en tegenwerken;
 • het vergelijken van de culturen met de persoonlijke drijfveren van medewerkers; matcht die of leidt die tot spanningen;
 • idem voor de teamdrijfveren, de mate waarin die botst met de cultuur van de organisatie;
 • afleiden of een organisatie/team/individu is opgewassen tegen de opgave die het geacht wordt te doen;
 • inzicht in de bron van conflictsituaties.

Je kunt kiezen uit een online analyse maar we kunnen ook ter plekke workshops begeleiden en adviseren. Onze eigen adviseurs kunnen dit doen maar hun capaciteit is beperkt, we kunnen je ook in contact brengen met één van onze gecertificeerde practitioners in één van de landen waar ValueMatch actief is.

Al onze assessements zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.