Evolution Experience

Waar zijn we? Hoe zijn we hier gekomen? Waar gaan we naar toe?

WEB 3113

We zijn op een punt aangekomen, dat we onszelf als mens op deze aarde opnieuw zullen moeten uitvinden om ons bestaan hier te kunnen voortzetten. We bevinden ons in een turbulente tijd, omdat onze oude oplossingen en oude manieren van denken steeds vaker tekortschieten bij hedendaagse dringende kwesties; van klimaatverandering, gezondheidszorg, energie en monetaire systemen tot het vreedzaam samenleven op deze planeet.

Er duiken veelbelovende nieuwe antwoorden op, zij het nog op beperkte schaal, omdat we nog niet toe zijn aan een cultuur die gebaseerd is op een complexere denkwijze om deze kwesties te kunnen oplossen.

In deze workshop onderzoeken de deelnemers hoe de mensheid zich heeft ontwikkeld tot aan het huidige moment door middel van spel, rollenspelen, drama, oefeningen en voordrachten waarbij het Spiral Dynamics model als leidraad wordt gebruikt. We gaan de leefomstandigheden van inheemse stammen, overwinningen van krijgsheren, hiërarchische landen, kapitalistische markten, consensus gedreven leefgemeenschappen en nieuw opkomende virale netwerken meebeleven.

Dit is een dynamische workshop voor mensen die graag leren door beleving en spel. Het is niet alleen een plezierige manier van leren, maar het blijkt ook veel heel effectief te werken bij het zich eigen maken van de kennis en de essentie van Spiral Dynamics. Deelnemers maken niet alleen een innerlijke reis maar onderzoeken ook de externe leefomstandigheden, wat zorgt voor herstel en eenwording bij zowel het individu als de groep.

IMG 6278Het leren begint al voor de workshop omdat de deelnemers wordt gevraagd om op een creatieve manier hun verleden te onderzoeken. Bovendien is er de gelegenheid om een vragenformulier in te vullen, dat inzicht verschaft in het persoonlijke Spiral Dynamics profiel.

WEB 3190

Past participants who were already familiar with Spiral Dynamics say that this workshop significantly deepened their understanding of the model and its dynamics.

Eerdere deelnemers die al bekend waren met Spiral Dynamics, zeggen dat deze workshop hun begrip van het model en zijn dynamiek aanzienlijk heeft verdiept.

The Evolution Experience kan intern in leefgemeenschappen of organisaties worden aangeboden.

WEB 1558Er zijn geen voorwaarden voor deelneming aan deze workshop verbonden. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in meer kennis over de ontwikkeling van mens en maatschappij en die zoekende is naar duidelijkheid in onze complexe wereld.  De workshop is bij uitstek geschikt voor coaches, trainers en zij die te maken hebben met individuele -, organisatie- en maatschappij veranderingen en omvormingen.

 

.