Cultuurassessment

cultuurrapport groter

Interventies en verandertrajecten in organisaties kunnen alleen succesvol zijn als de cultuur en structuur in de organisatie zijn afgestemd op de diepere drijfveren van de medewerkers.

Het ValueMatch Cultuurassessment geeft inzicht in de dynamiek tussen mens en organisatie en geeft cruciale en concrete informatie voor iedereen die veranderingen wil aanbrengen in de cultuur en structuur van de organisatie. Deze inzichten leiden tot betere, meer functionele interventies en verandertrajecten.

Dit instrument is uniek doordat het niet alleen de waarden van de organisatiecultuur meet, maar ook de persoonlijke waarden van de medewerkers. Deze worden vergeleken om te zien of de huidige en de gewenste cultuur past bij de medewerkers en zo kan worden gewerkt aan een cultuur waarin medewerkers optimaal hun kwaliteiten kunnen ontplooien.

NLPculture1Doordat het ValueMatch Cultuurassessment is gebaseerd op het werk van Graves, kan het - anders de meeste andere instrumenten - worden toegepast op elk type organisatie. We bepalen namelijk het type (ontwikkelingsstadium) van de organisatie en op basis daarvan wordt geadviseerd wat een ‘gezonde’ cultuur en structuur is.

Daarnaast hebben we ons bij het ontwikkelen van dit instrument flink laten inspireren door het werk van Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Daardoor is het ValueMatch Cultuurassessment bij uitstek geschikt voor organisaties die streven naar meer heelheid, zelf-management en evolutionaire doelstellingen. Met dit instrument krijgen ze inzicht in wat de kenmerken van de huidige cultuur zijn en wat de beste weg is om deze stap voor stap te laten transformeren naar een cyane cultuur.

Het Cultuurassessment bestaat uit 17 vragen over de persoon zelf en 27 vragen over de cultuur en structuur in de organisatie. Het meet:

 • NLPculture2dat wat de mensen drijft, hun diepere drijfveren;
 • de perceptie die medewerkers hebben van de cultuur en de structuur van de organisatie;
 • hoe de medewerkers de cultuur en structuur van de organisatie wensen.

Het assessment meet en vergelijkt deze informatie en geeft onder andere inzicht in:

 • het ontwikkelingsniveau van organisatie en medewerkers;
 • de mate waarin de organisatiecultuur aansluit bij de diepere waarden en drijfveren van de medewerkers;
 • als dit niet aansluit, welke culturen en systemen wèl passen bij de medewerkers;
 • of geplande veranderingen aansluiten bij het potentieel van medewerkers;
 • wat een logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is;
 • de veranderingsbereidheid van medewerkers;
 • welke specifieke aspecten van cultuur en systemen frictie geven en aandacht vereisen.

NLPculture4Door groepsprofielen te maken van verschillende afdelingen en doorsnedes van de organisatie (bijvoorbeeld directie, management, medewerkers of organisatieonderdelen in verschillende landen) kan verder inzicht worden verkregen in hun karakteristieken en knelpunten in de onderlinge samenwerking. Vaak zijn interne conflicten gerelateerd aan verschil in diepere waarden en inzicht daarin is een voorwaarde in het oplossen ervan.
Nadat medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld genereren we:

 • voor elke medewerker een persoonlijk waarderapport dat inzicht geeft in de eigen waarden en drijfveren;
 • voor elke medewerker een cultuurrapport dat inzicht geeft in de dynamiek tussen de persoon en organisatie;
 • een cultuurprofiel voor de groep of verschillende groepen;
 • een groepswaarden profiel, dat de diepere waarden en drijfveren en potentie van de medewerkers zichtbaar maakt.

Het succesvol toepassen van dit assessment vereist begeleiding van één van onze ValueMatch Certified Practitioners. Zij zijn getraind om de juiste informatie uit de beschikbare data te halen en deze te koppelen aan het ontwikkelingsvraagstuk van uw organisatie.