Werk met Spiral Dynamics Assessments

Ontwerp interventies die leiden tot duurzame veranderingen

 

Als professional wil je snel inzicht krijgen in wat er werkelijk gaande is. ValueMatch assessment instrumenten verdiepen én versnellen je werk. Voorbij het gedrag, duiden ze de dynamiek tussen mens en organisatie.

Onze unieke assessments brengen bovendien de cultuur van de werkomgeving in kaart en tonen welke veranderingen gewenst zijn én geven inzicht in hoe deze wel of niet past bij de medewerkers. Zodat je interventies leiden tot duurzame veranderingen.

 • Coaches

  Coaches gebruiken onze instrumenten meestal aan het begin van een coachtraject om inzicht te krijgen in de diepere waarden van de klant én hoe deze zich verhouden tot de werkomgeving. Dit creëert inzicht en begrip en biedt handvaten om aan verandering te werken.

  Coaches die met teams aan verbetering van onderlinge samenwerking en effectiviteit werken, gebruiken de ValueMatch assessment instrumenten o.a.:

  • on inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de teamleden;
  • om te zien welke kwaliteiten ieder toevoegt aan het team en welke valkuilen elk teamlid heeft;
  • voor het verdiepen van inzichten bij conflicthantering;
  • om inzicht te krijgen in hoe het team is opgewassen tegen zijn taak, hoe het in de organisatie past en hoe het de werkcultuur ervaart.

   

 • Adviseurs

  Adviseurs

  Consultants & organisatieadviseurs die verandering begeleiden gebruiken onze instrumenten om:

  • te zien welke dynamiek gaande is tussen de medewerkers en de organisatiecultuur, waar deze effectief is en waar niet;
  • er achter te komen elke veranderingen medewerkers in de huidige cultuur wensen;
  • om te kijken welke veranderpotentieel er onder de medewerkers aanwezig is en welke organisatiecultuur het beste bij hen past;
  • om te signaleren welke uitdagingen te verwachten zijn bij de implementatie van de gewenste verandering;
  • om inzicht te krijgen in welke van de 27 meetpunten in cultuur en structuur de meeste aandacht vergen.

   

 • Trainers

  Trainers

  Trainers gebruiken ValueMatch instrumenten in leiderschapstrajecten, bij persoonlijke ontwikkelingstrainingen en Spiral Dynamics trainingen om:

  • deelnemers inzicht te geven in wat werkelijk van waarde is voor hen;
  • om de dynamiek tussen henzelf en anderen inzichtelijk te maken;
  • duidelijkheid te krijgen welke leef- en werkomgeving het beste bij hen past.

   

   

   

 • HR professionals

  HR professionals

  HR professionals gebruiken ValueMatch assessment instrumenten om:

  • medewerkers te helpen bij het vinden van het juiste carrière pad;
  • bij werving en selectie om te zien of kandidaten passen in de organisatie en het team;
  • en in leiderschapsontwikkelingstrajecten.

   

   

   

 • Zelfmanagement

  Zelfmanagement

  Adviseurs die zelf-management willen invoeren in lijn met Frederic Laloux’ Reinventing Organizations of Holocracy, gebruiken de ValueMatch assessment instrumenten om:

  • inzicht te krijgen in de huidige organisatiecultuur;
  • het potentieel van medewerkers voor zelfmanagement te peilen;
  • te zien welk ontwikkelpad het beste gekozen kan worden om tot zelfmanagement te komen.

   

   

   

“Met de ValueMatch instrumenten kunnen we de cultuur- en structuurproblemen die in de workshops met onze klanten aan de orde moeten komen, snel identificeren en prioriteren. Zonder deze instrumenten zou het langer duren voor we in de workshops ter zake kunnen komen.

“Met de ValueMatch instrumenten kunnen we de cultuur- en structuurproblemen die in de workshops met onze klanten aan de orde moeten komen, snel identificeren en prioriteren. Zonder deze instrumenten zou het langer duren voor we in de workshops ter zake kunnen komen."

Hal Bagley, Elevate2Lead, USA

Vul nu direct een vragenlijst in

Vul nu direct een vragenlijst in

Je kunt onze assessments direct uitproberen! Ga naar onze shop en bestel een waarderapport. Vul direct de vragenlijst in, binnen een werkdag krijg je van ons het rapport met uitleg over Spiral Dynamics, uitleg over het assessment, jouw resultaten en een persoonlijke analyse hiervan.

Bestel nu een waarderapport