GrantTree in London AndrewOrmerodhelpt innovatieve bedrijven overheidssteun te verwerven. Vanaf de start in 2011 zijn ze een pionier in het creëren van een open cultuur gebaseerd op vertrouwen en ze gebruiken zelf-management methoden. Andrew Ormerod schreef ons:

Bij Granttree vinden we beide, de individuele waardeprofielen én de structuur- en cultuurprofielen uiterst waardevol. Wij zien dat individuele - en bedrijfsgroei hier onlosmakelijk mee verbonden zijn, en we hebben ervaren dat de individuele profielen als springplank fungeren naar een meer gestructureerde benadering van de persoonlijke ontwikkeling.
Iedereen die een persoonlijk profiel heeft ingevuld, heeft een ontwikkelingssprong kunnen waarnemen, dat bij hen voor bewustwording in hun werk heeft gezorgd. Vanuit bedrijfsperspectief zijn de structuur- en cultuurgegevens die ValueMatch verstrekt, zowel in de breedte als in de diepte, indrukwekkend. Wij hebben de omzetresultaten kunnen gebruiken om te constateren dat we grotendeels op schema granttreeliggen, en de rijkelijk gedetailleerde, onderliggende gegevens die verwijzen naar specifieke gebieden en richtingen, voor verbetering. In de enquête wordt evenveel belang gehecht aan structuur als aan cultuur, en het benadrukt op een fraaie wijze de verwevenheid tussen deze twee in de drie belangrijkste speerpunten leiderschap, koers en mentaliteit. De wetenschap dat onze structuur en cultuur goed op elkaar zijn afgestemd, en dat men over het algemeen van mening is dat we onze structuur én cultuur goed op de rit zouden krijgen, was een grote stimulans voor ons vertrouwen tijdens een ingrijpende organisatorische verandering. Dat we tevens een grote bereidheid zien in een aanpak van meer zelfsturend leren, heeft ons onze immuniteit voor verandering laten zien. Tijdens het hele proces was er een ValueMatch-specialist beschikbaar om onze vragen te beantwoorden en om ons te coachen voor een beter inzicht in de materie. Ik beveel ValueMatch van harte aan aan elk bedrijf dat inzicht wil hebben in haar eigen organisatorische gezondheid. We havebeen able to.