Boek Nederland op doorbreken webNederland op doorbreken

Nederland op doorbreken
Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis
Wilbert van Leijden en Paul Zuiker
ISBN 978-90-810673-1-7
Emergent Publishing 2007

Nederland behoort tot de meest complexe samenlevingen ter wereld. De voorheen overzichtelijke, verzuilde samenleving is in de tweede helft van de 20e eeuw door ondermeer individualisering en arbeidsmigratie veranderd in een complex mozaiek van burgers uit veel verschillende culturen en met uiteenlopende wereldbeelden.

Dit boek beschrijft wanneer, waarom en hoe deze wereldbeelden zijn ontstaan, hoe ze vorm hebben gekregen en welke uitwerking ze hebben gehad op de Nederlandse identiteit. Dit leidt niet alleen tot een nieuw perspectief op de Nederlandse geschiedenis en eigenheid, maar vooral ook tot een nieuw inzicht in de hoogopgelopen spanningen binnen de Nederlandse samenleving. Deze spanningen zijn niet toevallig ontstaan. Ze zijn een direct gevolg van snelle veranderingen in onze leefomstandigheden, zoals globalisering, immigratie en klimaatverandering, die de Nederlandse samenleving onder druk zetten.

Wilbert en PaulIn welke richting moeten we zoeken naar een antwoord op die ontwikkelingen? Oude zekerheden, die in het verleden hun waarde hebben bewezen, zijn niet langer toereikend. Met een traditionele benadering, in dit boek vlakland-denken genoemd, is het niet mogelijk de actuele maatschappelijke problemen te doorgronden. Evenmin is het hiermee mogelijk een vernieuwend antwoord te vinden op de complexe samenlevingsvraagstukken van vandaag.

Degenen die op zoek zijn naar nieuwe wegen en die bereid zijn een stap in het ongewisse te zetten kunnen het verschil gaan uitmaken. Voor hen is dit boek geschreven. De kernvraag die in dit boek aan de orde wordt gesteld is dan ook: zal de Nederlandse samenleving door verdere polarisatie doormidden breken, of zijn we bereid en in staat om een doorbraak tot stand te brengen naar een geheel nieuw niveau van denken en handelen?

BESTEL HET BOEK IN ONZE SHOP