ValueMatch Certified Practitioner

ValueMatch Certified logo amber low resolution U bent naar deze pagina verwezen door Olivier Caeymaex, die een gecertificeerd ValueMatch Practitioner is.

ValueMatch levert instrumenten die inzicht geven in de diepere dynamiek in organisatiecultuur, teams en persoonlijke interacteis. Onze instrumenten zijn gebaseerd op Spiral Dynamics® en hebben een relatie met de ontwikkelstadia zoals beschreven door Frederic Laloux in Reinventing Organizations.

Onze Certified Practitioners zijn professionals die een diepgaande kennis hebben van de onderliggende modellen en goed getraind zijn in de toepassing van onze instrumenten.